VFW.org
Short Marquee

Memorial


POW-MIA Streamer
$10.95
POW-MIA Pin
$3.95
VFW Altar Cloth
$22.00
POW-MIA T-Shirt
Starting at $14.95
POW-MIA Cap
$22.95
POW-MIA Cap Patch 2 x 3.375"
$5.00
Certificate of Remembrance
$1.00
9" POW-MIA Patch
$20.95
Auxiliary Grave Marker Flag
$7.00
Auxiliary Casket Flag
$6.00
Dual Angle Stick Flag Bracket
$3.75
POW-MIA Eagle Pin
$5.00